தொழில் தொடங்க - செட்டி நாடு சிமென்ட் முத்தையா சொல்லும் 10 ஆலோசனைகள்

தொழில் தொடங்க விருப்பமா? செட்டி நாடு சிமென்ட் முத்தையா சொல்லும் 10 ஆலோசனைகள்


தொழில் தொடங்க - செட்டி நாடு சிமென்ட் முத்தையா சொல்லும் 10 ஆலோசனைகள்

பெண்கள் வர்த்தகத்தில் ஈடுபட்டு வெற்றி பெறலாம்.


செட்டிநாடு குழும மேலாண் இயக்குநர் எம்.ஏ.எம்.ஆர்.முத்தையா நிகழ்த்தினார். தொழில் செய்ய விரும்புகிறவர்கள் அவர் 10 ஆலோசனைகளை அளித்தார்.

1. தொழில் முனைய விரும்புவர் முதலில் தன்னைத்தானே மதிப்பீடு செய்துகொள்ள வேண்டும். பின்னர், சரியான தொழிலைத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்.

2. உற்பத்தி செய்த பொருளை விற்பனை செய்யும் யுக்தி தெரிந்திருக்க வேண்டும்.

3. எந்தத் தொழிலும் லாபகரமானதுதான். தொழில் செய்ய சரியான இடத்தைத் தேர்வு செய்ய வேண்டியது மிக முக்கியம்.

4. தொழிற்சாலைகளில் பணிபுரிய தகுதி வாய்ந்தவர்களையே நியமனம் செய்ய வேண்டும். அப்போதுதான் தொழிலை வெற்றிகரமாகச் செய்ய முடியும்.

5. நிதி நிர்வாகத்தின் முக்கிய பொறுப்புகளில் நியமனம் செய்து கம்பெனியின் வரவுசெலவுகளை முறைப்படுத்தலாம்.

6. சிறிய அளவில் வர்த்தகம் தொடங்கினாலும், அதனை காலப்போக்கில் பெரிய அளவில் விரிவாக்கம் செய்ய வேண்டும் என்கிற எண்ணத்தோடுத்தான் வர்த்தகத்தில் ஈடுபட வேண்டும்.

7. வர்த்தகத்தை விரிவாக்கம் செய்ய முடியாதவர்கள் சிறிய அளவில் வர்த்தகம் செய்வதைவிட நல்ல சம்பளத்தில் வேலைக்குச் செல்வது லாபகரமாக இருக்கும்.

8. வெற்றிகரமான தொழிலதிபராக வேண்டும் என்றால் வர்த்தக நுணுக்கங்கள் அனைத்தும் அத்துபடியாக இருக்க வேண்டும்.

9. தொழிலில் வெற்றி பெற அர்ப்பணிப்பு உணர்வுடனும், மிகுந்த ஈடுபாட்டுடனும் இருக்க வேண்டும்.

10. தொழில் செய்ய விரும்புகிறவர்கள் இந்த விஷயங்களை அடிப்படைக் கொள்கைகளாக கொண்டு செயல்பட வேண்டும்.